Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Gegevens bedrijf

Bij aankoop van een product, het volgen van een training of aangaan van een online coaching programma, accepteert u de Algemene voorwaarden van Premium Personal Training. Premium Personal Training staat bekend bij de Kamer van Koophandel onder de noemer Brendel Premium Personal Training, eigenaar Tom Brendel en KvK-nummer 67770274. Adres van Brendel Premium Personal Training is Croonstadtlaan 4L, 3641 AL te Mijdrecht.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst.

U heeft een overeenkomst afgesloten met Premium Personal Training, welke in artikel 1 met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Premium Personal Training inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van een programma. Premium Personal Training, zoals vernoemd in artikel 1, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een training/programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door Premium Personal Training.

 

U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan een training of programma zou kunnen beperken. Mocht dat wel het geval zijn, dan meldt u dit direct en kunt u in overleg gaan of deelname aan een training of programma verstandig is.

Met het oog op deelname aan een product of een programma ontheft u hierbij Premium Personal Training en haar trainers van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie- of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van een product of een programma en ontheft hierbij Premium Personal Training en haar trainers van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en/of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Premium Personal Training. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en/of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snelle of langzame hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Premium Personal Training, die de test of trainingen uitvoert, wordt gevraagd. Premium Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Indien Premium Personal Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Premium Personal Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4: Intakeformulier

Bij deelname aan de programma’s of het volgen van schema’s dient men vooraf een intakeformulier ingevuld te hebben. Aan de hand van deze informatie wordt een programma of een schema opgesteld. Bij deelname aan een proefles personal training of Small Group Training dient men altijd een Read & Agree proeflesformulier ingevuld en ondertekend te hebben. Dit Read & Agree proeflesformulier is ook van toepassing op personal training sessies of Small Group trainingen die volgen na de proefles.

×

Hi!

Klik hieronder op een van onze support om te chatten op WhatsApp of stuur ons een e-mail naar info@premium-personaltraining.nl

× Hoe kunnen we je helpen?