Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Gegevens bedrijf

Bij aankoop van een product, het volgen van een training of aangaan van een online coaching programma, accepteert u de Algemene voorwaarden van Premium Personal Training. Premium Personal Training staat bekend bij de Kamer van Koophandel onder de noemer Brendel Premium Personal Training, eigenaar Tom Brendel en KvK-nummer 67770274. Adres van Brendel Premium Personal Training is Croonstadtlaan 4L, 3641 AL te Mijdrecht.

Artikel 2: Aard van de overeenkomst.

U heeft een overeenkomst afgesloten met Premium Personal Training, welke in artikel 1 met naam en adres is genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u Premium Personal Training inhuurt voor het geven van trainings- en voedingsadviezen, coaching en het begeleiden van een programma. Premium Personal Training, zoals vernoemd in artikel 1, is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een training/programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door Premium Personal Training.

U bevestigt hierbij dat u in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat u niet aan een aandoening lijdt die uw deelname aan een training of programma zou kunnen beperken. Mocht dat wel het geval zijn, dan meldt u dit direct en kunt u in overleg gaan of deelname aan een training of programma verstandig is.

Met het oog op deelname aan een product of een programma ontheft u hierbij Premium Personal Training en haar trainers van alle claims, eisen of vorderingen uit uw deelname aan het programma, of uit elk gebruik van de installaties, conditie- of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van een product of een programma en ontheft hierbij Premium Personal Training en haar trainers van elke aansprakelijkheid, nu en of in de toekomst. Dit houdt in medische kosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen en/of – scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemakken of letsel, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur ongeacht de fout.

U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door Premium Personal Training. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt ten alle tijden de test laten stoppen om wat voor reden dan ook. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de trainingen en/of test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, overgeven, flauwvallen, onregelmatige, snelle of langzame hartritme en in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot uw gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens de test en trainingen.

U begrijpt dat de informatie die u heeft over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest of trainingen zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door Premium Personal Training, die de test of trainingen uitvoert, wordt gevraagd. Premium Personal Training verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Indien Premium Personal Training niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Premium Personal Training in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 4: Intakeformulier

Bij deelname aan de programma’s of het volgen van schema’s dient men vooraf een intakeformulier ingevuld te hebben. Aan de hand van deze informatie wordt een programma of een schema opgesteld. Bij deelname aan een proefles personal training of Small Group Training dient men altijd een Read & Agree proeflesformulier ingevuld en ondertekend te hebben. Dit Read & Agree proeflesformulier is ook van toepassing op personal training sessies of Small Group trainingen die volgen na de proefles.

Artikel 5: Prijzen, betalingen en lidmaatschap.

U bent ermee bekend en stemt ermee in dat deze overeenkomst met Premium Personal Training niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor deelname aan de programma’s, verkrijgen van een los product en eigenlijke training. Trainingen, producten en
programma’s dienen per vooruitbetalingen te worden voldaan. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. Wanneer men niet vooraf betaald heeft, dan zal het product/programma niet gedeeld worden of de dienst niet uitgevoerd worden door Premium Personal Training.

U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor het afgesproken abonnement en elke andere aankoop van diensten of producten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen, schema’s en / of programma’s die niet worden voltooid. U begrijpt dat Premium Personal Training het recht en de
bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als u het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.

Alle vernoemde producten van Premium Personal Training zijn inclusief BTW.

U bent ermee bekend dat deelname aan Personal Training of Small Group Training alleen mogelijk is binnen de duur van uw abonnement. Met (schriftelijke) toestemming van Tom Brendel kunnen Personal Training sessies ingehaald worden buiten de duur van het abonnement. Small Group Training sessies kunnen niet ingehaald worden buiten de duur van het abonnement. Niet gebruikte Small Group Training sessies vervallen wanneer het abonnement stopt. Het is wel mogelijk om zowel Personal Training als Small Group Training sessies op een ander moment binnenin de duur van het huidige of een nieuw abonnement in te halen.

In een Combi abonnement (Een abonnement met zowel Personal Training als Small Group Training) blijft de duur van een Small Group Training abonnement gelijk aan een Personal Training abonnement. Wanneer dus uw Personal Training abonnement stopt, dan stopt ook uw Small Group Training abonnement.

Artikel 6: Bijzondere afspraken
U begrijpt dat Premium Personal Training niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelstellingen. De afspraken die zijn gemaakt met Premium Personal Training, betreffende voedingsadviezen en trainingsadviezen, zijn gemaakt om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet behaald worden dan blijft u verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten.

Artikel 7: Tijdstip en plaats
Bij bevestiging van een Personal Training afspraak kunt u tot 24 uur van tevoren kosteloos annuleren. Binnen 24 uur van de afspraak word uw personal training in rekening gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid om de ingeplande personal training te verplaatsen, in overleg met de trainer.

Bij bevestiging van een Small Group Training kunt u tot 12 uur van tevoren kosteloos annuleren. Binnen 12 uur van de afspraak word uw Small Group training in rekening gebracht. Wanneer een trainer niet in staat is om een geplande (personal of Small Group) training uit te voeren en hierdoor de training moet annuleren, ongeacht de omstandigheden, dan word uw training verplaatst of kosteloos geannuleerd.

Trainingen vinden altijd plaats op Joris Ivensplein 112, 1087 BP te Amsterdam, tenzij anders afgesproken tussen trainer en u.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid
Premium Personal Training is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over u als cliënt. De persoonlijke gegevens van de cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Premium Personal Training gebruikt. Naam en resultaten van producten worden alleen met derden gedeeld met toestemming van cliënt.

Belangrijk!
Een abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd. U accepteert de voorwaarden en gaat online coaching en/of personal training en/of Small Group training, wanneer voor dit product gekozen met de aangegeven tijdsduur, aan voor minimaal 3 maanden (tenzij anders schriftelijk overlegd met Tom Brendel). U weet dat er kosten aan dit traject verbonden zijn en u kent de prijzen. Een abonnement is niet tussentijds opzegbaar, tenzij anders schriftelijk afgesproken met Tom Brendel.

Als u niet tevreden ben over een dienst meld u dit direct mondeling en/of schriftelijk aan de coach. Eerder stoppen is mogelijk maar het bedrag van de abonnementsduur wordt altijd in rekening gebracht