Privacy Policy

Brendel Premium Personal Training begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor u en dat u erom geeft dat er goed om wordt gegaan met uw persoonlijke data. Wij respecteren de privacy van iedereen die de website https://premium-personaltraining.nl.nl/ (“Onze Site”) bezoekt. Wij verzamelen en gebruiken alleen persoonlijke data op manieren die hier beschreven staan en op een manier die consequent is met onze verplichtingen en uw recht aan de wet.

Lees alstublieft deze Privacy Policy zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Uw acceptatie van deze Privacy Policy is geacht bij uw eerste gebruik aan Onze Site. Als u het niet eens bent met onze Privacy Policy en/of niet accepteert, dan moet u direct stoppen met het gebruiken van Onze Site.

1.Informatie over ons

 • Onze Site is in bezit en wordt gerund door Brendel Premium Personal Training, geregistreerd in Nederland onder KvK nummer 67770274.
 • Geregistreerd adres: Croonstadtlaan 4L, 3641 AL, Mijdrecht
 • Eigenaar: Tom Brendel
 • E-mailadres: info@premium-personaltraining.nl.nl
 • Telefoonnummer: +316-18656852
 • Postadres: Croonstadtlaan 4L, 3641 AL, Mijdrecht, Nederland.
2.Wat dekt deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy is van toepassing op Onze Site. Onze Site heeft wellicht links naar andere websites. Wees ervan bewust dat wij geen controle hebben over hoe uw data gebruikt, verzameld of opgeslagen wordt door andere websites en wij adviseren u om de privacy policies te controleren van de andere websites voordat u data verstrekt.

3.Wat zijn persoonlijke data?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven (persoonlijke data) alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

4.Wat zijn mijn rechten?

Onder de AVG-wet heeft u de volgende rechten, die wij altijd hoog houden:

  • Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke data. Deze Privacy Policy zou u alles moeten vertellen dat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen om vragen te stellen volgens de gegevens in deel 12.
  • Het recht om toegang te krijgen over de persoonlijke data die wij van u hebben. In deel 11 vertellen wij u hoe u dat moet doen.
  • Het recht om uw persoonlijke data te rectificeren wanneer iets van uw persoonlijke data die wij bezitten niet compleet of inaccuraat is. Neem alstublieft contact met ons op wanneer dit het geval is via de gegevens in deel 12.
  • Het recht om vergeten te worden oftewel het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Neem alstublieft contact met ons op wanneer dit het geval is via de gegevens in deel 12.
  • Het recht om te voorkomen dat uw persoonlijke data verwerkt wordt.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen ons voor het gebruik van uw persoonlijke data voor een specifiek doel of doeleinden.
  • Het recht om persoonlijke data over te dragen. Dit betekent dat, als u ons direct voorzien heeft van persoonlijke data, dan gebruiken wij het met uw toestemming of voor het uitoefenen van een contract en dat data op een automatische manier verwerkt wordt en dat u om een kopie van uw persoonlijke data kunt vragen zodat u in vele gevallen de data kunt hergebruiken voor een andere service of bedrijf.
  • Rechten gerelateerd aan automatische besluitvorming en profilering. Wij gebruiken uw data niet op deze manier.

Voor meer informatie over het gebruik van uw persoonlijke data of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, neem dan alstublieft contact met ons op via de details weergegeven in deel 12.

Voor meer informatie over uw rechten kunt u dit ook opvragen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u een klacht heeft over ons gebruik van uw persoonlijke data, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij bijvoorbeeld Autoriteit Persoonsgegevens.

5.Welke data verzamelen wij?

Afhankelijk van hoe u Onze Site of onze services gebruikt, verzamelen wij wellicht een gedeelte of alle van de volgende persoonlijke en niet-persoonlijke data:

 • Naam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • E-mail adres;
 • Telefoonnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Functie baan;
 • Beroep;
 • Betalingsgegevens;
 • Informatie over uw voorkeuren en interesses;
 • IP adres;
 • Web browser type en versie;
 • Besturingssysteem;
 • Een lijst met URL’s startend met een verwijzende website, uw activiteit op Onze Site en de site waarnaar u Onze Site verlaat.

6.Hoe gebruiken jullie mijn persoonlijke data?

Onder de AVG-wet gebruiken wij uw data altijd onder de basis van de wetgeving. Dit kan komen doordat uw data wellicht noodzakelijk is voor onze uitvoering van een contract met u omdat u ingestemd heeft met ons gebruik van uw persoonlijke data of omdat het in onze legitieme zakelijke interesse is om het te gebruiken. Uw persoonlijke data wordt gebruikt op de volgende manier:

 • Onze producten en services aan u ervan voorzien. Uw persoonlijke data is nodig zodat wij een contract kunnen aangaan.
 • Personaliseren en het op maat maken van onze producten en diensten aan u.
 • Communiceren met u. Dit is wellicht inclusief beantwoorden van e-mails of telefoonberichten van u.
 • U voorzien met informatie via e-mail waar u toestemming voor heeft gegeven (u kunt zich altijd uitschrijven of afmelden via info@premium-personaltraining.nl.nl).

Met uw toestemming en/of waar toegestaan door de wet, gebruiken wij uw persoonlijke data wellicht ook voor marketingdoeleinden, die wellicht inclusief bestaat uit e-mail en telefonische berichten, en berichten met informatie, nieuws en aanbiedingen over onze producten en diensten. U wordt niet bericht met onwettelijke marketing of spam. Wij werken er altijd aan dat uw rechten volledig beschermd worden en altijd in overeenstemming zijn met de verplichtingen onder de AVG-wet. U heeft altijd de optie om uzelf af te melden.

7.Hoe lang behouden jullie mijn persoonlijke data?

Wij zullen uw persoonlijke data nooit langer vasthouden dan nodig is onder de reden(en) waarvoor de data in eerste instantie verzameld is. Uw persoonlijke data zal daarvoor behouden worden voor de volgende periodes (of, wanneer er geen bepaalde periode is, zullen de volgende factoren gebruikt worden om te besluiten hoe lang uw data behouden wordt):

 • De persoonlijke data verzameld bij inschrijving op Onze Site worden behouden totdat een gebruiker zijn/haar account opzegt. Wanneer een account wordt opgezegd, dan zal data behouden worden in een archief voor 6 maanden en vervolgens automatisch verwijderd worden.
8.Hoe en waar bewaren of dragen jullie mijn persoonlijke data over?

Wij zullen alleen uw persoonlijke data bewaren of overdragen binnen de Europese Economische Ruimte (de “EER”). De EER bestaat uit alle Europese lidstaten, inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Dit betekent dat uw persoonlijke data volledig beschermd wordt onder de AVG-wet of soortgelijke standaarden van de wet.

9.Kan ik informatie achterhouden?

U kunt sommige delen van Onze Site bezoeken zonder persoonlijke gegevens op te geven. Let wel, om al onze functies en features te kunnen gebruiken, kan het wellicht nodig zijn om informatie voor te leggen of toestemming te geven voor het verzamelen van specifieke data.

10.Hoe kan ik toegang krijgen tot mijn persoonlijke data?

Als u wilt weten welke persoonlijke data wij over u bezitten, kunt u ons om details vragen over die persoonlijke data en een kopie ervan (waar dan ook zulke persoonlijke data behouden wordt). Dit is beter bekend als een “subject access request”.

Alle subject access requests dienen schriftelijk opgesteld te worden en opgestuurd te worden via e-mail of post te vinden in deel 12.

Er zijn normaal gesproken geen kosten verbonden aan een subject access request. Als uw verzoek ‘ongegrond of excessief’ is (bijvoorbeeld, als u herhaaldelijke verzoeken maakt), dan wordt er mogelijk een bedrag in rekening gebracht om onze administratieve kosten te dekken in het reageren op uw verzoek.

Wij zullen reageren op uw subject access request binnen 30 dagen en, in sommige gevallen, niet meer dan een maand na ontvangst. Normaal gesproken doelen wij erop om een volledig antwoord te voorzien, inclusief een kopie van uw persoonlijke data binnen die tijdsperiode. In sommige gevallen is het wel zo, dat wanneer uw verzoek meer complex is dan normaal, er meer tijd nodig is tot een maximum van drie maanden vanaf de datum dat wij uw verzoek ontvangen hebben. U blijft volledig geïnformeerd gedurende dit proces.

11.Hoe nemen wij contact op met jullie?

Om contact met ons op te nemen over alles dat te maken heeft met uw persoonlijke data en databeschermingen, inclusief voor het maken van een subject access request, gebruik dan alstublieft de volgende details (ter attentie van Tom Brendel):

12.Veranderingen aan deze Privacy Policy

Het is mogelijk dat deze Privacy Policy van tijd tot tijd veranderd. Dit is wellicht nodig, bijvoorbeeld wanneer de wet verandert of als wij onze zaken veranderen die invloed hebben op persoonlijke databescherming.

Veranderingen worden direct geplaatst op Onze Site en u zal geacht worden de voorwaarden van de Privacy Policy te accepteren op uw eerste gebruik van Onze Site na de wijzigingen. Wij adviseren u dat u regelmatig deze pagina controleert op up-to-date te blijven.