Disclaimer

De teksten op deze weblog/website zijn van algemene, informatieve aard en kunnen in sommige gevallen persoonlijke meningen en standpunten bevatten van personen die een bijdrage leveren aan deze blog/website.

Deze website is op geen enkele wijze verbonden en wordt op geen enkele wijze ondersteund door Facebook.

Deze website is niet bedoeld, en zo dient zij ook niet te worden beschouwd, als specifiek advies van welke aard dan ook. Hoewel Tom Brendel, en zijn bedrijf Brendel Premium Personal Training, de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling van de op deze weblog/website verstrekte informatie, kan hij niet garanderen dat deze informatie (nog) altijd volledig, actueel of juist is, dan wel dat weergegeven persoonlijke meningen of standpunten correct zijn. De informatie op deze weblog/website kan op elk moment door Tom Brendel worden gewijzigd,  hij is echter niet verplicht om deze informatie actueel te houden.

Tom Brendel (waaronder mede moet worden verstaan haar partners) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie op deze weblog/website. Eventuele verwijzingen (links) naar sites die niet door Tom Brendel worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel hij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt ten aanzien van verwijzingen naar sites van derden, kan Tom Brendel niet instaan voor de inhoud, de kwaliteit en/of het functioneren van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Een verwijzing naar een nieuwsfeit, of site van een derde, impliceert niet dat Tom Brendel de inhoud daarvan onderschrijft.

Tom Brendel (waaronder mede moet worden verstaan haar partners) is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik van de informatie die op deze weblog/website wordt verstrekt.

Het is toegestaan om de inhoud van de weblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, en te verspreiden onder de volgende voorwaarden:

  • Er is sprake van naamsvermelding (van auteur);
  • Het werk wordt niet voor commerciële  doeleinden gebruikt;
  • Het werk wordt niet aangepast of anderszins bewerkt.

In elk ander geval is het niet toegestaan om de inhoud van de weblog/website te verveelvoudigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder dat Tom Brendel daarvoor zijn uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Alle beelden op dit blog/deze website zijn zelf gemaakt of aangekocht door Tom Brendel en alle teksten zijn zelf geschreven en er rust dus auteursrecht op.